Polityka przetwarzania danych

Szanowni Państwo

1. Sklep internetowy belferkowosklep.pl jest administratorem danych swoich Klientów. Założenie Konta wiąże się z przetwarzaniem danych Klienta, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres – do wysyłki zamówionych produktów. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia lub przekazania ofert reklamowych i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Dane są przetwarzane do chwili otrzymania od Klienta e-mail z informacją o chęci usunięcia konta ze sklepu internetowego belferkowo.ztoba.pl

2. Sklep internetowy belferkowosklep.pl jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. W tym przypadku zgoda może zostać cofnięta przez przysłanie e-maila z taką informacją na adres belferkowo.sklep@gmail.com.

3. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania Umowy, zmiany lub jej rozwiązania oraz poprawnej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w celu dostarczania zgodnie z wolą Klienta ofert i informacji reklamowych newslettera, jeśli Klient zapisał się na otrzymywanie poprzez newsletter informacji handlowych.

4. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w belferkowosklep.pl jest możliwy pod adresem e-mail: belferkowo.sklep@gmail.com.

  1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.

  2. Przysługuje nam prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  4. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  5. Dane osobowe przetwarza wyłącznie Administrator Danych tylko do celu zrealizowania wysyłki zakupionych przedmiotów. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. Obecnie współpracujemy z firmą InPost.

    Z poważaniem, Zespół Sklepu Belferkowo