Regulamin

 

Regulamin Sklepu internetowego belferkowosklep.pl

obowiązujący od dnia 30 grudnia 2020 r.

Sklep internetowy znajdujacy na stronie internetowej pod adresem belferkowosklep.pl prowadzony jest przez OZDOBEK.PL Ewa Dmoch, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222477231, numer Regon: 360133570

Dane kontaktowe:
a) adres koresponedencyjny: ul. Płk. St. Dąbka 5/8, 02-495 Warszawa
b) adres poczty elektronicznej: belferkowo.sklep@gmail.com

lub sklep@belferkowosklep.pl

I DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej pod adresem belferkowosklep.pl

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poczty e-mail: belferkowo.sklep@gmail.com

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z belferkowosklep.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których belferkowosklep.plprzygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, przekaże je przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

e) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (święta);

f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego belferkowosklep.pl, określające: rodzaj i ilość towaru zamówionego z oferty Sklepu internetowego, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta niezbędne do jego realizacji

h) Treści Cyfrowe – oznaczają znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego produkty w formatach elektronicznych- pliki pdf lub pliki jpg. Karta (karta  PDF) - strona wypełniona treścią lub grafiką. Stanowią własność autorską i nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim przez Klienta.

i) Konto – to utworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie internetowym indywidualne konto Klienta umożliwiające zakup przez Klienta materiałów dostępnych w Sklepie internetowym belferkowosklep.pl

j) Serwis – serwis internetowy administrowany przez Belferkowo dostępny na stronie internetowej pod adresem belferkowosklep.pl

II POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin odnosi się do zasad i warunkó korzystania ze Sklepu internetowego belferkowosklep.pl

 2. Zakładając Konto Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy belferkowosklep.pl a Klientem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego.

 4. Wszelkie znajdujące się w Sklepie Internetowym płatne i bezpłatne materiały do pobrania i treści podlegają ochronie prawnej, nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

 5. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody belferkowosklep.pl z zawartości Sklepu internetowego w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

 6. Użytkownikiem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.III ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien zarejestrować się w celu utworzenia jego Konta.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym i dokonywanie zakupów.

 3. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.

 4. Z chwilą założenia Konta Klient nabywa prawo zakupu znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Automatycznie zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu internetowego.

 5. Umowa o korzystanie ze Sklepu internetowego może zostać rozwiązania przez belferkowo.ztoba.pl, gdyby nastąpiło naruszenie przez Klienta zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

IV USŁUGI SKLEPU

 1. W sklepie internetowym belferkowosklep.pl istnieje możliwość nabycia autorskich pomocy dydaktycznych i wytworów rękodzielniczych. Treści Cyfrowe są przygotowane do wydruku A4 (chyba że w opisie pliku jest inna informacja). Przy odpowiednich ustawieniach opcji drukowania, możliwość wydruku w formacie A4 i mniejszym. Przy materiałach wykonanych w A3 jest stosowna informacja w opisie. Wtedy wydruk możliwy w formacie A3 i mniejszym. Pod pojęciem karta (ew. Karta PDF) - 1 strona grafiki lub tekstu. Materiały zakupione w formie treści cyfrowych (pliki pdf, odt, jpg) są chronione prawem autorskim i bez zgody autora nie mogą być udostępniane publicznie ani odsprzedawane innym podmiotom.

 2. Oferta zamieszczona jest na stronie belferkowosklep.pl

V ZAKUPY

 1. W celu dokonania zakupu wybranego produktu z oferty, Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, aby potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na materiały, których dostarczenie odbywać się będzie w formie fizycznej dostawy Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.

 2. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

 4. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie dostępnej formy płatności za zamówienie.

 5. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Sklepu wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 6. Treść Cyfrowa zakupiona w formacie PLIKU PDF lub PLIKU JPG zostanie doręczona na podany przez Klienta adres e-mail w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu lub w terminie podanym w opisie produktu. Duże pliki wysyłane są w postaci linku do dysku. Należy je pobrać na własny nośnik w ciągu 72 godzin. Po tym czasie dysk jest czyszczony i nie ma możliwości ponownej wysyłki.

  7. W przypadku braku opłaty zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.  8. W związku z rozwijaniem się sklepu, istnieje możliwość zamówienia prezentowanych Treści Cyfrowych w formie wydruku z laminacją (format do wyboru A3 lub A4), laminacja folią 80mg. W celu dokonania takiego zamówienia, należy wysłać wiadomość na adres belferkowo.sklep@gmail.com z kodem wybranego pliku. Zostanie dodany wariant wydruku do oferty umieszczonej w Sklepie Internetowym. Wysyłka wydrukowanych i zalaminowanych plansz oraz wytworów rękodzielniczych na adres pocztowy Klienta podany w zamówiniu odbywa się w terminie 7 dni roboczych (w zależności od wielkości zamówienia) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku rękodzieła termin może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

  9. Sklep internetowy prowadzi wysyłkę na terytorium Polski za pośrednictwem paczkomatów InPost. Wysyłka poza granice Polski musi być wcześniej zgłoszona i ustalona z obsługą Sklepu.

  10. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, Klient otrzyma od belferkowo.ztoba.pl stosowną wiadomość e-mail.

  11. Slep belferkowosklep.pl zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu, bądź przepisów obowiązującego prawa.

  12. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Sklepu paragon lub paragon uproszczony. W przypadku Treści Cyfrowych paragon można odebrać osobiście w siedzibie firmy, ul. Płk. St. Dabka 5/8, 02-495 Warszawa w ciągu 14 dni od transakcji.

  13. Jeśli faktura VAT (paragon z NIP) ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

  14. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowych skan paragonu lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (wysłania e-wydania do Klienta), na adres e-mail.


  OGÓLNE ZASADY WYSYŁKI TOWARU

  Sklep Belferkowo oferuje e-wysyłkę (materiały w pliku PDF lub JPG) na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu oraz za pośrednictwem InPost (materiały drukowane i laminowane oraz rękodzieło) po uprzednim opłaceniu zamówienia, na adres pocztowy podany przez Klienta w zamówieniu. Nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim podaniu tej informacji w zamówieniu oraz umówieniu. W cenę wysyłki wliczony jest koszt transportu przesyłki oraz wszelkie koszty dodatkowe związane z bezpiecznym zapakowaniem przesyłki.

  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Pliki PDF i JPG wysyłane są e-mailem w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.

  2. Materiały drukowane i laminowane wysyłamy w ciagu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. Rękodzieło wysyłamy w ciągu 10 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie  KOSZT WYSYŁKI

  PACZKOMAT INPOST – 13,99 zł (darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 200 zł)

  KURIER INPOST– 20 zł (darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 250 zł)

  E-WYSYŁKA – 0 zł.

  W razie pytań dodatkowych prosimy o kontakt na adres belferkowo.sklep@gmail.com

  lub telefonicznie 608 453 415  PŁATNOŚCI

   

    1. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary i Treści Cyfrowe:

     a) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

     Numer rachunku bankowego Sklepu:

     mBank: 56 1140 2004 0000 3602 7540 8930

     b)bramką PayNow - towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od PayNow, że cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

   


VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU I REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu Treści Cyfrowych (plików) do momentu dokonania płatności za zamówione Treści Cyfrowe.

 2. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu pozostałych produktów Sklepu do momentu otrzymania informacji o przyjęciu płatności.

  3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

  4. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru.

  4. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu.

  5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku Treści Cyfrowych, które zostały wysłane na podany przez Klienta adres @.

  6. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanym do Klienta.


  7. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną nodesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem paczkomatu INPOST

  8. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości, Sklep zwróci należność za reklamowany towar.

  9. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni od dnia jej otrzymania, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.  11.W przypadku reklamacji Treści Cyfrowych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail:belferkowo.sklep@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 608453415  12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od chwili jej dostarczenia do Sklepu. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.


  13. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA

OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Niniejszym działając na podstawie artykułu 27 ustawy o prawach kosumenta z dn. 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020r. Poz. 287 ze zm.), w brzmieniu:

 

Artykuł 27 ustawy o prawach konsumenta:

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

Informuję o odstapieniu od uowy zawartej dn.__________________________________, polegającej na ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty pieniężnej wynikajacej z odstąpienia od umowy

___________ zł (złownie______________________________________________________), którą należy przelać na następujący rachunek bankowy.

 

---------------------------------------------

własnoręczny podpis Konsumenta

 

VII Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym belferkowosklep.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 4. Klienci Sklepu w każdej chwili mają prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, wywołanych względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Formularz kontaktowy
 •